Nasza misja

Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS) jest międzynarodową organizacją katolicką, zainspirowaną hojną miłością i przykładem Jezusa Chrystusa. Naszą misją jest towarzyszenie uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom, służenie im i występowanie w ich imieniu, aby mogli zdrowieć, edukować się i decydować o swojej przyszłości.

Nasza praca wyraża zaangażowanie Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) i osób świeckich we wspieranie uchodźców na całym świecie.
Programy JRS są obecnie prowadzone w 58 krajach, służąc uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom w strefach konfliktów i ośrodkach detencyjnych, na odległych granicach i w zatłoczonych miastach. Prowadzimy programy opieki duszpasterskiej i wsparcia psychospołecznego, zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy spotkania integracyjne, doradztwo zawodowe, pomoc prawną. Chcemy bronić praw uchodźców i przypominać o wartości życia każdego człowieka, szczególnie najbardziej bezbronnych. Nasze działania mają na celu zapewnienie wsparcia uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom w uzyskaniu ochrony i możliwości prowadzenia godnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym.

Wierzymy, że służba uchodźcom jest dla nas najważniejszym sposobem wyrażenia naszej solidarności z nimi i troski o ich dobro. W świecie, w którym uchodźcy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują przyjęcia, ochrony i sprawiedliwości, a jednocześnie są coraz bardziej odrzucani, demonizowani i pozbawiani podstawowych praw człowieka, JRS oferuje towarzyszenie uchodźcom jako znak nadziei i drogę do uzdrowienia. Nawet w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach pozostajemy z uchodźcami, aby zapewnić ich, że świat o nich nie zapomniał i że nie są w nim sami.