Wspierać

Wspieranie jako działania poradnicze i rzecznicze

Wspieramy działania na rzecz uregulowania statusu osób korzystających obecnie w Polsce z ochrony czasowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji tych osób, szczególnie na rynku pracy.

Będąc Fundacją opartą na wartościach chrześcijańskich i katolickich, chcemy służyć osobom z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Wyrazem tej służby jest zwracanie uwagi i podkreślanie, że mamy do czynienia z naszymi siostrami i braćmi. Pamiętamy, że sam Jezus wraz ze swymi bliskimi byli uchodźcami. Nie wolno nam o tym zapominać szczególnie, gdy stanowimy część wspólnoty Kościoła. Chcemy wspierać budowanie świadomości godności tych osób jako naszych sióstr i braci. Zapraszamy do tego dzieła wszystkich, którzy myślą podobnie jak my.

Stoimy po stronie kierunków wskazanych w Dwudziestu Punktach Działalności Duszpasterskiej ws. migrantów i uchodźców