Służyć

Służymy osobom z doświadczeniem uchodźczym i migranckim

Chcemy służyć osobom z doświadczeniem uchodźczym i migranckim. Dlatego organizujemy różne projekty, które mają im pomóc m.in: zapewniając pomoc w nauce języka polskiego, znalezieniu pracy, wsparciu psychospołecznemu czy integracji społecznej. Inspiracją dla naszej służby są słowa Jezusa: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Nasza służba jest wyrazem towarzyszenia tym, którzy doświadczają w swoim życiu tak wiele odrzucenia i oddalenia od swoich ojczyzn i bliskich.