Obszary pomocy

Obszarami naszej pomocy migrantom i uchodźcom są:

  • kursy języka polskiego
  • kursy języka angielskiego
  • pomoc prawna
  • pomoc psychospołeczna (MHPSS)
  • rzecznictwo (Advocacy)
  • spotkania integracyjne
  • doradztwo zawodowe
  • doraźna pomoc interwencyjna
  • działalność kulturalna – Chór W Akcji