Komu pomagamy

One Proposal

Alberto Ares – Regionalny Dyrektor JRS Europe – podsumowuje projekt One Proposal

Międzynarodowy konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą doprowadził do przesiedlenia milionów ludzi, stanowiąc największy kryzys humanitarny w Europie od czasów II wojny światowej. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS) znajduje się na pierwszej linii pomocy humanitarnej, pracując z tymi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Po dogłębnej ocenie potrzeb, JRS Europe przedstawił skoordynowaną, zjednoczoną odpowiedź Towarzystwa Jezusowego na kryzys: Jedną Propozycję (One Proposal).

Od początku wojny na Ukrainie organizacje jezuickie służyły i towarzyszyły 100 765 osobom uciekającym przed przemocą. Koordynowane przez JRS Europe i Xavier Network, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi partnerami, Towarzystwo Jezusowe zapewniło między innymi pomoc doraźną, schronienie, wsparcie psychospołeczne, edukację i integrację.

W miarę trwania sytuacji kryzysowej potrzeby uchodźców ewoluowały, a reakcja została dostosowana. Podczas gdy w pierwszym roku ponad połowa działań wspierających była ukierunkowana na pomoc krótkoterminową i doraźną, w 2023 r. odsetek ten spadł do 17%. Tymczasem działania średnioterminowe, takie jak mieszkalnictwo i edukacja, wzrosły ponad dwukrotnie z 20% do 52% w 2023 roku. Największy wzrost odnotowano jednak w przypadku długoterminowego wsparcia, które wzrosło ponad trzykrotnie z mniej niż 10% w 2022 r. do 31% w 2023 r.

Do pobrania:

One Proposal Factsheet

One Proposal Raport Roczny 2022

One Proposal Raport Roczny 2023

Jednocześnie troszczymy się o potrzeby uchodźców z innych części świata.