FUNDACJA JESUIT REFUGEE SERVICE POLAND
REGON: 523498890
NIP: 5213989902
KRS: 0000999072

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa
Polska

CELE FUNDACJI

 • 9Wspieranie uchodźców i migrantów w Polsce i za granicą
 • 9Prowadzenie działalności charytatywnej opierającej się na etyce chrześcijańskich dzieł miłosierdzia względem bliźnich
 • 9Prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej
 • 9Promocja i organizacja wolontariatu

FUNDATOR

 • 9Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego oraz Prowincja Polski Południowej

RADA FUNDACJI

 • 9Br. Andrzej Malenda SJ - Prezes Rady
 • 9O. Grzegorz Dobroczyński SJ - Członek Rady
 • 9O. Janusz Śliwa SJ - Członek Rady

ZARZĄD FUNDACJI

 • 9O. Grzegorz Bochenek SJ - Prezes Zarządu
 • 9Katarzyna Wróblewska - Członek Zarządu

MEDIA

 • 9Agnieszka Sucharska - Manager Komunikacji Medialnej

ODDZIAŁ WARSZAWA

 • 9Sylwia Jankowska - Manager Oddziału Warszawa
 • 9S. Urszula Krajewska - Pomoc prawna i Rzecznictwo
 • 9S. Agata Mazepa - Pomoc uchodźcom, Wolontariusze
 • 9Katya Zielińska - Pomoc uchodźcom
 • 9Sebastian Gensina SJ - Pomoc uchodźcom, Klub Młodzieżowy

ODDZIAŁ GDYNIA

 • 9Agnieszka Krefta - Manager Oddziału Gdynia
 • 9O. Damian Czerniak SJ - Współpraca

ODDZIAŁ POZNAŃ

 • 9o. Grzegorz Dobroczyński SJ - Manager Oddziału Poznań
 • 9Iwona Mikołajczyk - Rozliczenia

ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

 • 9Nataliia Haidysh - Manager Oddziału Nowy Sącz
 • 9Nataliia Zinchenko - Pomoc uchodźcom
 • 9O. Andrzej Migacz SJ - Współpraca
 • 9O. Paweł Brożyniak SJ - Współpraca