Dobroczyńcy

Serdecznie dziękujemy naszym dobroczyńcom, dzięki którym możemy wspierać potrzebujących uchodźców: