Wartości

W naszej pracy kierujemy się następującymi wartościami:

Godność

Wierzymy w przyrodzoną i niezbywalną godność każdej osoby. Współpracujemy z uchodźcami i innymi wysiedleńcami bez względu na rasę, płeć, religię czy politykę.

Solidarność

JRS jest dziełem Towarzystwa Jezusowego, realizującego misję wiary i sprawiedliwości poprzez pokorną i pełną szacunku służbę solidarności wobec uchodźców z różnych kultur, narodowości i religii.

Pomocniczość

JRS przestrzega zasady pomocniczości, starając się otwarcie odpowiadać za swoją pracę i zachować przejrzystość w podejmowaniu decyzji. Współpracujemy z innymi zgromadzeniami religijnymi, organizacjami humanitarnymi i samymi uchodźcami, zachęcając do współodpowiedzialności, rozeznania i partycypacyjnego podejmowania decyzji.

Współodczuwanie

Misja JRS opiera się na wierze w Boga, który jest obecny w historii ludzkości, nawet w jej najbardziej tragicznych momentach. Inspiruje nas ta wiara i podstawowe wartości, które leżą u podstaw całej naszej pracy.

Gościnność

JRS aspiruje do bycia gościnnością w działaniu. Towarzyszymy, gościmy i towarzyszymy najsłabszym, „na pograniczu ludzkości”, dając pierwszeństwo sytuacjom wielkiej potrzeby, tam, gdzie można osiągnąć dobro bardziej powszechne, oraz potrzebom, których inni nie są w stanie zaspokoić uczęszczać.

Nadzieja

Celem JRS jest dawanie nadziei uchodźcom i innym osobom przymusowo przesiedlonym. Zapewniamy duchową i praktyczną odpowiedź na ich trudną sytuację.

Sprawiedliwość

Angażujemy się na rzecz sprawiedliwości, która umożliwia uchodźcom stanie się „ludźmi mającymi własny głos”, współpracując z nimi, aby rzucić wyzwanie systemom, które odmawiają praw człowieka.