Modlitwa

Podejmij modlitwę

Zapraszamy Cię do podjęcia wraz z nami modlitwy za migrantów i uchodźców: kobiety, mężczyzn, dzieci i młodzież. Modlimy się również o tak potrzebny pokój dla całego świata. W okresie Wielkiego Postu i Bożego Narodzenia organizujemy cykliczne refleksje modlitewne związane z sytuacji ubogich osób, które zostały zmuszone do porzucenia swoich ojczyzn i domów. Raz w miesiącu sprawujemy Eucharystię za całą Rodzinę JRS: tych, którym pomagamy i za siebie, abyśmy byli otwarci na Światło Ducha Świętego, stając się dobrymi narzędziami w ręku Pana.

Zapraszamy Cię do podjęcia osobistej, codziennej modlitwy w tych intencjach. Możesz skorzystać z poniższego tekstu:

Miłosierny Boże, spraw, aby uchodźcy i migranci,
pozbawieni domu, rodziny i wszystkiego, co znajome,
doświadczali Twej obecności wypełnionej miłością.
Ogrzej serca młodych, podeszłych wiekiem i tych,
którzy są wśród nich najsłabsi.
Spraw, aby czuli, że im towarzyszysz,
tak jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i Józefowi,
gdy byli uchodźcami w Egipcie.
Pomóż znaleźć im nowy dom i nową nadzieję.
Otwórz nasze serca, byśmy przyjęli ich
jak nasze siostry i naszych braci,
a w ich twarzach dostrzegli Twego Syna, Jezusa.
Amen.