gdy przychodzi do nas człowiek zawsze słyszy

dobrze

Cię

widzieć

jezuicka służba uchodźcom

Towarzyszyć

Służyć

Panie, spraw byśmy nieśli nadzieję,
aby tam, gdzie panuje ciemność, zapanowało Twoje światło,
a tam, gdzie jest rezygnacja, niech odrodzi się zaufanie w przyszłość.

Franciszek

Papież

dobremiejsca

ul. Szewska 18,
61-760 Poznań

e-mail: [email protected]
tel. +61 852 50 76

  • pomoc psychologiczna
ul. Rakowiecka 61,
02-532 Warszawa
(wejście od strony ul. Boboli)

e-mail: [email protected]
tel: +22 247 28 09

  • pomoc materialna
  • pomoc psychologiczna
  • pomoc prawna

ul. Tatrzańska 33,
81-313 Gdynia

e-mail do administratora: [email protected]

tel. do Kolegium: +48 58 620 69 09

  • pomoc materialna
  • pomoc psychologiczna
  • pomoc prawna

ul. Batalionów Chłopskich 19, 

33-300 Nowy Sącz

e-mail: [email protected]

telefon: +48 515 635 734  

  • pomoc materialna
  • pomoc psychologiczna
  • pomoc prawna

dobrewspółprace

Wielkanoc