Kim jesteśmy

Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS) jest międzynarodową organizacją katolicką, zainspirowaną hojną miłością i przykładem Jezusa Chrystusa. Naszą misją jest towarzyszenie uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom, służenie im i występowanie w ich imieniu, aby mogli zdrowieć, edukować się i decydować o swojej przyszłości.

Nasza praca wyraża zaangażowanie Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) i osób świeckich we wspieranie uchodźców na całym świecie.
Programy JRS są obecnie prowadzone w 58 krajach, służąc uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom w strefach konfliktów i ośrodkach detencyjnych, na odległych granicach i w zatłoczonych miastach. Prowadzimy programy opieki duszpasterskiej i wsparcia psychospołecznego, zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy spotkania integracyjne, doradztwo zawodowe, pomoc prawną. Chcemy bronić praw uchodźców i przypominać o wartości życia każdego człowieka, szczególnie najbardziej bezbronnych. Nasze działania mają na celu zapewnienie wsparcia uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom w uzyskaniu ochrony i możliwości prowadzenia godnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym.

Wierzymy, że służba uchodźcom jest dla nas najważniejszym sposobem wyrażenia naszej solidarności z nimi i troski o ich dobro. W świecie, w którym uchodźcy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują przyjęcia, ochrony i sprawiedliwości, a jednocześnie są coraz bardziej odrzucani, demonizowani i pozbawiani podstawowych praw człowieka, JRS oferuje towarzyszenie uchodźcom jako znak nadziei i drogę do uzdrowienia. Nawet w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach pozostajemy z uchodźcami, aby zapewnić ich, że świat o nich nie zapomniał i że nie są w nim sami.

Our Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum tempor tortor eget cursus. Donec nec consectetur metus

jedynka

jedynka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum tempor tortor eget cursus. Donec nec consectetur metus.

Volunteering for campaign

Volunteering for campaign

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum tempor tortor eget cursus. Donec nec consectetur metus.

Volunteering for campaign

Volunteering for campaign

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum tempor tortor eget cursus. Donec nec consectetur metus.

Volunteering for campaign

Volunteering for campaign

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum tempor tortor eget cursus. Donec nec consectetur metus.

Volunteering for campaign

Volunteering for campaign

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum tempor tortor eget cursus. Donec nec consectetur metus.

Volunteering for campaign

Volunteering for campaign

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum tempor tortor eget cursus. Donec nec consectetur metus.

103

HOME BUILT

1800

PEOPLE HOUSED

24

COMMUNITIES BUILT

96

FAMILY SETTLED

What We Believe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum tempor tortor eget cursus. Donec nec consectetur metus vestibulum ante ipsum.

  • Lorem Ipsum dolor sit amet consectetur quisenque tempor.
  • Lorem Ipsum dolor sit amet consectetur.
  • Adispiscing elit quiseque vestibulum tempor tortor.
  • Lorem Ipsum dolor sit amet consectetur.
  • Adispiscing elit quiseque vestibulum tempor tortor.
  • Adispiscing elit quiseque vestibulum tempor tortor.
  • Lorem Ipsum dolor sit amet consectetur.
  • Lorem Ipsum dolor sit amet consectetur.
  • Adispiscing elit quiseque vestibulum tempor tortor.
  • Lorem Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

Our Current Projects

Climate Change

Climate change is a change in the statistical distribution of weather patterns when that change...

Greenhouse Effect

The greenhouse effect is the process by which radiation from a planet's atmosphere warms the...