Aby pomóc ci wejść w ten okres Wielkiego Postu, Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS) oferuje tę duchową broszurę, która ma pomóc w zjednoczeniu nas z naszymi braćmi i siostrami, którzy zostali przymusowo wysiedleni.

Dla ponad 100 milionów ludzi wygnanie, bez względu na motyw, jest prawdziwą Paschą, przejściem przez mordercze granice. To akt wiary w obietnicę „zmartwychwstałego” życia. Przy bliższym przyjrzeniu się, życie migranta rezonuje z Misterium Paschalnym.

Pomiędzy dwoma okrzykami, agonii i radości Zmartwychwstania, jesteśmy wezwani do pójścia w dwóch kierunkach: dotarcia do nich z każdą możliwą formą gościnności i uczenia się od nich.

Taki jest pokorny cel tej wielkopostnej podróży:

Dołączyć do Jezusa na pustyni na 40 dni wraz z Jego przymusowo wysiedlonymi towarzyszami, którzy już tam są.