Przedstawiciele ds. rzecznictwa i komunikacji z 15 krajów europejskich w Brukseli

JRS Europe zorganizowało pierwsze od 2019 roku spotkanie grup zadaniowych ds. rzecznictwa i komunikacji. Spotkanie, które odbyło się w Brukseli między 30 stycznia a 1 lutego, zgromadziło ponad 30 ekspertów pracujących w 15 europejskich biurach krajowych, biurze regionalnym i biurze międzynarodowym, celem omówienia sposobów współpracy i maksymalizacji wysiłków przy łączeniu głosów w obronie praw uchodźców.

Claudia Bonamini, koordynator ds. polityki i rzecznictwa JRS Europe, podkreśliła ciągłe doskonalenie pracy grupy zadaniowej: „Zeszłoroczne spotkanie grupy zadaniowej ds. rzecznictwa było kluczowe dla ponownego połączenia naszych sił i omówienia nowych sposobów współpracy. Konsekwencja i zaangażowanie grupy pozwala nam budować na solidnych fundamentach, rozwijać ambitne cele oraz pogłębiać współpracę”.

Tymczasem Nalé Barbieri Pederiva, koordynator ds. komunikacji JRS Europe, podkreślił znaczenie grupy zadaniowej ds. komunikacji w budowaniu potencjału networkingowego: „Ponowne uruchomienie grupy zadaniowej ds. komunikacji jest bardzo pomocne w realizacji naszych wspólnych projektów. Być może najcenniejszym rezultatem jest budowanie zdolności komunikacyjnych w sieci. Ucząc się od siebie nawzajem i dzieląc się wiedzą, zwiększamy zasięg i siłę naszych działań”.

Każda grupa zadaniowa miała okazję podzielić się swoją pracą, możliwościami oraz wyzwaniami na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Dyskusja ta podkreśliła, że chociaż konteksty krajowe różnią się, istnieje wiele obszarów możliwej wspólnej pracy. Podkreślono również znaczenie dostosowywania pracy na tych trzech poziomach, w szczególności poprzez wymianę wiedzy i kooperację. W ten sposób wpływ naszej pracy może być maksymalizowany, jednocześnie zmniejszając wysiłek i zasoby potrzebne do jej wykonania od każdego z biur z osobna.

Większość czasu grupy zadaniowe pracowały równolegle, a połączyły się w celu przeprowadzenia dyskusji plenarnej na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w  burzy mózgów na temat wspólnej kampanii informacyjnej, która ma zostać uruchomiona w kwietniu. Celem tej kampanii będzie zmobilizowanie europejskich wyborców – zwłaszcza tych, którzy głosują po raz pierwszy – do pamiętania o wpływie ich głosu na prawa uchodźców. Kampania będzie koncentrować się na wspólnych wartościach i oparta będzie głównie na krótkich  wideo, które są najlepszym kanałem dotarcia do wybranej grupy docelowej.

Utworzone w 2018 r. grupy zadaniowe ds. rzecznictwa i komunikacji skupiają pracowników z krajowych biur JRS w całej Europie celem koordynowania wspólnych działań oraz zwiększania potencjału sieci poprzez szkolenia i wzajemne uczenie się.