Dzień Mamy&Dziecka, Rakowiecka 61, Warszawa, 2023

Rok 2023 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania fundacji JRS Poland. Wcześniej, przez 10 lat fundacja istniała jako Jezuicka Służba Uchodźcom (o naszej historii możesz przeczytać tutaj). Czas na podsumowanie naszych działań – zapraszamy!

JRS Poland w 2023 r. wsparło 2 265 os. z Ukrainy, działając w ramach projektu One Proposal – skoordynowanej odpowiedzi Towarzystwa Jezusowego za pomocą krajowych biur JRS i regionalnego biura JRS Europe, na konflikt zbrojny w Ukrainie. Celem naszych wspólnych działań było przyjęcie, towarzyszenie, służenie oraz działanie na rzecz przymusowo wysiedlonych osób, aby mogli odzyskiwać siły, uczyć się i decydować o swojej przyszłości.

Polskie biura JRS znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Gdyni oraz Nowym Sączu. Udzielane w nich wsparcie dotyczyło przede wszystkim: kursów języka polskiego, pomocy prawnej i psychologicznej, korepetycji dla dzieci, spotkań integrujących migrantów ze społecznością polską, wsparcia materialnego, doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu kwaterunku.

Kategoria wsparcia

Dziewczęta

<18 r. ż.

Chłopcy

<18 r. ż.

Kobiety

Mężczyźni

Suma

Pomoc w nagłych wypadkach

89

85

25

2

201

Schronienie/Mieszkanie

12

60

529

121

722

Pomoc prawna

0

1

156

49

206

Wsparcie psychologiczne

875

416

535

341

2 167

Zdrowie

7

5

104

15

131

Edukacja

150

219

748

100

1 217

Źródło utrzymania/Praca

0

1

8

0

9

Rzecznictwo

130

122

300

246

798

Działania integracyjne

336

244

600

165

1 345

Suma

1 599

1 153

3 005

1 039

6 796

Ilość rodzajów wsparcia, których udzielono w JRS Poland w ramach projektu One Proposal w 2023 r.

2 265 wspartych osób skorzystało łącznie z 6 796 rodzajów wsparcia, co oznacza skorzystanie przez każdą z nich ze średnio 3 rodzajów pomocy. Jak wynika z powyższej tabeli, najbardziej potrzebną kategorią okazało wsparcie psychologiczne – stanowiące 1/3 udzielonej pomocy, a następnie integracja / budowanie pokoju i edukacja, z których każda stanowi około 20% wysiłków polskiego zespołu. Ponadto, prócz osób z Ukrainy, nasze działania integracyjne zgromadziły lokalnych obywateli Polski – 65 osób oraz osoby innych narodowości – 350 osób.

Projekt One Proposal kontynuowany jest w 2024 r. Rodzaje niesionego wsparcia ewoluują tak, aby odpowiadać bieżącym, zmieniającym się potrzebom przychodźców. O naszych działaniach można dowiadywać się ze strony www.jrs.center oraz z profilów JRS Poland w mediach społecznościowych, Facebook’a oraz Instagram’a. Serdecznie zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź w biurach JRS – nasze adresy i kontakty znajdziecie na stronie startowej www.jrs.center.

Tablica przybyłych narodowości na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, Rakowiecka 61, Warszawa, 2023