JRS Europe RCM: wspólne decydowanie o lepszych sposobach współpracy

„Stale rozszerzamy naszą wspólną pracę, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że razem jesteśmy silniejsi. Kiedy wszyscy łączymy nasze ręce i dzielimy się naszą wiedzą, możemy lepiej towarzyszyć uchodźcom i innym przymusowo wysiedlonym osobom, służyć im i wspierać ich.”

ALBERTO ARES, Dyrektor Regionalny JRS Europe

W dniach 24 i 25 października krajowi dyrektorzy JRS Europe spotkali się w Brukseli na Regionalnym Spotkaniu Koordynacyjnym (RCM). Spotkanie było okazją dla wszystkich biur do omówienia najnowszych aktualizacji polityki europejskiej, oceny możliwości wspólnych programów i podjęcia decyzji dotyczących lepszej współpracy.

Odnosząc się do spotkania, dyrektor regionalny Alberto Ares podkreślił: „RCM jest zawsze świetną okazją do dzielenia się pomysłami i osiągnięciami z całego kontynentu. Ale tym razem chcieliśmy skupić się na tym, jak poprawić naszą współpracę”.

Kierowani przez zespół biura regionalnego, kierownicy krajowi ocenili, jak przebiega współpraca w zakresie programów, pozyskiwania funduszy, rzecznictwa i komunikacji oraz zbadali możliwości poprawy. W różnych dyskusjach wspólnym wątkiem był entuzjazm dla bardziej wspólnej pracy, która zmaksymalizowałaby wpływ, jednocześnie zmniejszając obciążenie pracą zespołów poprzez unikanie powielania zadań.

Ponadto osiągnięto konsensus co do dążenia do standaryzacji procedur w celu ułatwienia ciągłych wyników niezależnie od zmian personalnych, dzielenia się łatwo adaptowalnymi zasobami i tworzenia większej liczby programów budowania potencjału, które pozwalają na szybkie wykorzystanie wiedzy specjalistycznej tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

O. Dalibord Renic, SJ, nowy przewodniczący Jezuickiej Konferencji Prowincjałów Europejskich i jeden z dwóch zaproszonych prelegentów, rozpoczął spotkanie od refleksji nad „De Statu Societatis”, dokumentem przygotowanym przez przełożonego jezuitów na całym świecie, o. Arturo Sosę.Po podsumowaniu niektórych kluczowych spostrzeżeń zawartych w dokumencie, zastanowił się nad centralnym znaczeniem pracy JRS w Towarzystwie Jezusowym. Drugim gościem był o. Felipe Martins, SJ, przewodniczący Jezuickiego Europejskiego Centrum Społecznego, który zaprosił biura krajowe JRS do nawiązania kontaktu z innymi jezuickimi sieciami społecznymi obecnymi na kontynencie, w tym z delegatami społecznymi, ekojezuitami, sprawiedliwością w górnictwie i globalną siecią rzecznictwa ignacjańskiego.

Podczas spotkania biuro regionalne przekazało również wszystkim krajom aktualne informacje na temat One Proposal. Najnowsze informacje na temat odpowiedzi jezuitów na wsparcie osób uciekających przed wojną na Ukrainie można przeczytać tutaj.