Niech ucichnie broń, niech zostaną wysłuchane wołania o pokój ubogich, ludzi, dzieci.

Papież Franciszek

JRS przyłącza się do apelu papieża Franciszka o zakończenie wstrząsającego konfliktu w Izraelu i Palestynie oraz o uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby uniknąć jeszcze większej katastrofy.

Popieramy ruchy pokojowe i wysiłki niezliczonych cywilów w Izraelu i Palestynie, którzy z upragnieniem oczekują pokoju i sprawiedliwości płynących z dialogu i uznania wspólnego człowieczeństwa. Jesteśmy szczególnie zainspirowani przez tych, którzy stracili krewnych w wyniku tej przemocy, a którzy wzywają walczące strony, aby nie wykorzystywały swojego żalu do podsycania zemsty.

JRS opłakuje ofiary obu stron wraz z ich rodzinami i społecznościami oraz apeluje, aby ochrona ludności cywilnej była priorytetem wszystkich podmiotów. Istnieje pilna potrzeba zagwarantowania dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i bezpiecznego schronienia dla ludności cywilnej.

JRS przyłącza się do apeli o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych. Ataki na cele cywilne, w tym placówki opieki zdrowotnej, szkoły, miejsca kultu i domy, są zbrodniami wojennymi w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego.

Ta ostatnia runda w nieustającym cyklu przemocy pogarsza nieznośną sytuację w Strefie Gazy, gdzie około 80% ludności było już zależne od pomocy humanitarnej, aby przetrwać. Przypomina nam to o potrzebie zajęcia się długotrwałymi przyczynami konfliktu, aby zapewnić wszystkim sprawiedliwość.

Chociaż JRS nie jest obecny w Palestynie ani Izraelu, jesteśmy niezwykle zaniepokojeni konsekwencjami tego cyklu przemocy w sąsiednim Libanie, Syrii i Jordanii, gdzie nasi członkowie nadal towarzyszą i służą przymusowo przesiedlonym ludziom z regionu i spoza niego, z krajów takich jak Jemen, Sudan i Somalia.

Razem solidaryzujemy się z ofiarami tej przemocy i przyłączamy się do ich apeli o pokój i szacunek dla wspólnego człowieczeństwa. Powtarzamy słowa mężczyzny, którego rodzice zostali zabici: „Ten konflikt wykorzystują ci, którzy żywią się nienawiścią. Ale to nie może być jedyna opcja. Moja rodzina nie szuka zemsty… Pocieszają nas ludzie z różnych środowisk… Proszę, zatrzymajcie tę wojnę”. (The Guardian)