Papieska intencja na czerwiec 2024

W czerwcu 2024 roku modlimy się zgodnie z papieskimi intencjami za ludzi, którzy musieli opuścić swoje ojczyzny. Nasze modlitwy kierujemy ku uchodźcom i migrantom, którzy z powodu wojen lub głodu są zmuszeni do podjęcia niebezpiecznej podróży. Często napotykają oni na przemoc i zagrożenia podczas ucieczki. W krajach, które ich przyjmują, poszukują nie tylko bezpiecznego schronienia, ale także nowych możliwości na godne życie.

Bezpieczeństwo i godność

Nasza modlitwa za osoby z doświadczeniem uchodźczym i migranckim winna przenikać świadomość, że każda z tych osób nie tylko poszukuje lepszych warunków do życia. W wielu przypadkach szukają oni miejsc, gdzie ich życie po prostu nie będzie narażone na niebezpieczeństwo. Uciekają przed cierpieniem, a nawet śmiercią z powodu braku podstawowych warunków humanitarnych, prześladowań politycznych, czy zagrożeń związanych z byciem członkiem mniejszości.

Prześladowania i wykluczenie

Prześladowania polityczne, religijne czy etniczne zmuszają wiele osób do ucieczki z krajów, gdzie nie są już bezpieczne. W takich przypadkach migranci nie mają wyboru, muszą opuścić swoje domy, aby uniknąć groźby więzienia, tortur, a nawet śmierci. Właśnie dlatego nasze wsparcie, zarówno modlitewne, jak i materialne lub wyrażające się w zaangażowaniu wolontaryjnym, jest tak ważne. Chcemy podejmować wysiłki, aby także Polska była dla osób uciekających ze swoich ojczyzn, miejscem, gdzie znajdą oni spokój i szansę na nowy początek.

Godność ludzka

Pamiętajmy, że każda z tych osób ma niezbywalną godność. Niezależnie od narodowości, języka czy religii, każdy migrant jest naszym bratem lub siostrą. Ta wspólnota ludzkiej godności wymaga od nas, abyśmy z otwartymi sercami i umysłami podchodzili do ich potrzeb. Przyjęcie uchodźców i migrantów nie jest tylko aktem miłosierdzia, ale obowiązkiem wynikającym z tego, że tworzymy jedną wielką ludzką rodzinę.

Braterstwo: Solidarność i wsparcie

Nasze wsparcie może przybierać różne formy. Modlitwa za tych, którzy uciekają przed zagrożeniami, jest jednym z duchowych aktów solidarności. Jednak równie ważne są konkretne działania: pomoc materialna, praca na rzecz integracji społecznej, wsparcie psychologiczne i prawne. W ten sposób możemy przyczynić się do tworzenia społeczeństw bardziej gościnnych i sprawiedliwych.

Modlitwa za migrantów to także przypomnienie o naszej odpowiedzialności za innych ludzi. Jesteśmy wezwani do budowania świata, w którym każdy może żyć w pokoju i godności, niezależnie od miejsca urodzenia. Papieska intencja na czerwiec 2024 zaprasza nas do działania na rzecz sprawiedliwości i pokoju, których dziś poszukuje tak wielu ludzi na całym świecie.

Oprac. DM

Foto: https://www.flickr.com/photos/jesuit-refugee-service/53451188323/in/photostream/